Ledige plasser fra høsten 2019

Vi har en ledig småbarnsplass for barn under 3 år. Ta kontakt med barnehagens styrer for mer informasjon.

Nyheter