Ansatte

Andre ansatte

Ansatte

Barn sluttet

Mellombarn

Aina Svepstad

Stilling: Avdelingsleder

Pedagogisk leder i 100 % stilling på Mellombarn Stedfortreder for styrer ved styrers fravær Ansatt i barnehagen 01.12.2009 Utdannet førskolelærer med fordypning i organisasjon og ledelse Bor i Henning og har 3 egne barn

Inger Sissel Stubø

Stilling: Barne- og ungdomsarbeider
917 28 095
trombone.stub.iss@gmail.com

Fagarbeider i 100 % stilling på mellombarn Ansatt i barnehagen 01.03.2001 Fagbrev som barne- og ungdomsarbeider Bor i Følling og har 4 voksne egne barn

Oppstart høsten 2020

Småbarn

Tonje Merete Heistad

Stilling: Pedagogisk leder
902 37 936
smabarn@lerkehaugbhg.no

Pedagogisk leder i 80 % stilling på Småbarn Midlertidig ansatt som førskolelærer i barnehagen i 60 % stilling i tidsrommet 11.04.16 - 31.07.16 Ansatt i 50 % stilling fom 01.08.16 Ansatt i 80 % stilling fom 01.08.18

Veronica Damås

Stilling: Barne- og ungdomsarbeider

Fagarbeider 100 % stilling på småbarn Ansatt i barnehagen 01.03.2010 Fagbrev som barne- og ungdomsarbeider Bor i Sprova

Aud Helen Brandtzæg

Stilling: Assistent
482 33 137
ahkb@online.no

Assistent 50 % stilling på Småbarn Startet som vikar i barnehagen juni- 2007 Ansatt 01.02.2010 Bor på Heistad og har 3 egne barn

Lena Brøndbo

Stilling: Barne- og ungdomsarbeider
986 15 008
aneil@hotmail.no

Fagarbeider i 70 % stilling (Jobber 50 % stilling på Småbarn og 20 % stilling på Storbarn) Vikariat i barnehagen fom september - 2010 Ansatt i barnehagen 01.08.2011 Utdannet lærer fra Russland Bor på Steinkjer og har ett voksent barn

Storbarn

Silje Engstrøm

Stilling: Vikar

Camilla Hanssen

Stilling: Barne- og ungdomsarbeider
996 94 701
camilla030775@gmail.com

Fagarbeider 80 % stilling på Storbarn Ansatt i barnehagen 01.10.2001 Fagbrev som barne- og ungdomsarbeider Bor i Stod og har to egne barn.

Camilla Skarbom Buan

Stilling: Pedagogisk leder
414 27 064
storbarn@lerkehaugbhg.no

Pedagogisk leder i 100 % stilling på Storbarn Vikariat som førskolelærer fra 2012 Vikariat som pedagogisk leder fra 2013 Ansatt som pedagogisk leder fra juni 2014 Utdannet førskolelærer med fordypning i organisasjon og ledelse. Også utdannet glassblåser fra Sverige Gift og bor på Inderøy. Ett barn på 7mnd

Vikarer