STORBARN

Vi er en glad gjeng på 14 barn, i alderen 3-6 år, og 2 voksne, som stortrives med å være storbarn.

På Storbarn har vi fokus på den gode leken og sonene vi kan skape sammen, for å få til dette.

Vi har fokus på barns relasjoner til hverandre og til voksne. Det er viktig at barna lærer seg hvordan vi er mot hverandre i barnehagen. Det vil si at vi tar for oss temaer som vennskap, utestenging, hvordan vi snakker til hverandre og dette med at alle skal være venner, men ikke alle trenger å være bestevenner. 

"I barnehagen skal alle barn kunne erfare å være betydningsfulle for fellesskapet og å være i positivt samspill med barn og voksne" (R-17, s. 19)

Vi trives veldig godt ute og har fine turområder rundt barnehagen. På turene våre tar vi med oss mat og drikke, nødvendige turrekvisitter og blir borte store deler av dagen.

Vi ønsker å også å ha fokus på gjenvinning og kildesortering. Tar vare på melkekartonger, yoghurtbeger, melktopper og annen embalasje som vi kan bruke i lek, bygging og til formingsaktivitet. Vi vil at barna skal være med på sortering og håndtering av avfallet, og legger dermed til rette for at dette skal bli en del av hverdagen vår. Etter at vi var med på Rydd Trønderlag våren-19, så vi barnas engasjement med å plukke søppel i naturen, og vil med det fortsette med å ha fokus på ren natur og miljø.

Barna på storbarn er medvirkende i barnehagedagen sin. Være seg bestemmelse av aktivitet og lek til å hjelpe til med forberedelser til måltidene våre. Hos oss trekker vi hver uke hen som skal være ukas Arbeidsmaur. I være Arbeidsmaur 

innebærer å hjelpe de voksne med mattilberedning til smøremåltidet (lunsj), dekke på bordene, «shoppingansvarlig» hvis vi mangler noe og mye mer. Det er gjevt å være Arbeidsmaur

Vi på storbarn ønsker at barna skal få et godt måltid og da er det viktig at vi har et variert utvalg. Vi har alltid grønnsaker og frukt til alle måltidene, variert drikke (juice, melk vann), grovbrød, knekkebrød og godt pålegg.

 

Vi har det bra på storbarn :)

 

Er du mer nysgjerrig, les årsplanen vår eller ta kontakt på mail/telefon