Barnehagens kommunikasjonsplattform

Barnehagen er PBL medlemsbarnehage og benytter en kommuniksajonsløsning som leveres av PBL: PBL Mentor Kidplan