Samarbeidsutvalget i barnehagen

Valgt på foreldrerådsmøte i barnehagen 16.09.20

 

Lovisa Ulfarsdotter (Foreldrerepresentant/Leder)

Mob: 970 82 639

E: lo.ulfars@gmail.com

 

Ingvar Aasen (Foreldrerepresentant/Sekretær)

Mob: 932 18 889

E: iaasen@gmail.com

 

Veronica Damås (Ansattrepresentant)

Mob: Ikke oppgitt


E: Ikke oppgitt

 

Inger Sissel Stubø  (Ansattrepresentant)

Mob: 917 28 095

E: trombone.stub.iss@gmail.com