Barneforsikring

Barnehagen har en heltids ulykkesforsikring