Styret i barnehagen

Foreldrerepresentanter: Valgt på årsmøte i Stiftelsen Lerkehaug barnehage den 01.04.20 Ansatterepresentanter: Valgt på personalmøte i barnehagen 25.02.20

Foreldrerepresentanter

Styreleder: Vegard Forbord
E: vegard@forbord.org
M: 452 47 741

Nestleder: Hege Myrmel Kalsås
E:  
M: 

Sekretær: Kristin Rannem
E: rannem@gmail.com
M: 975 47 364

Styremedlem: Torjus Sandviken
E: 

M: 

1. Vara: Randi Engan Nilsen E: M:
2. Vara: Robin Njåstad E:  M: 

 Ansattrepresentanter

Styremedlem: Charlotte Guin (daglig leder)
E: kontor@lerkehaugbhg.no
M: 980 55 751

Ansatt representant: Tonje Merete Heistad
E:
M: 

Vara ansattrepresentant: Lena Brøndbo: E: M: