Vedtekter

Vedtektene for barnehagen ble sist revidert 24.02.20