Søknad om barnehageplass

Dersom du ønsker å søke plass i barnehagen, start gjerne med å ta direkte kontakt. Du har kanskje noen spørsmål, ønsker en samtale eller en omvisning før du søker. Det gjennomføres samordnet opptak i Steinkjer kommune for barnehageåret 2023 - 2024. Søknadsskjema finnes ved å gå inn på kommunens hjemmeside: www.steinkjer.kommune.no