Søknad om barnehageplass

Dersom du ønsker å søke plass i barnehagen, start gjerne med å ta direkte kontakt. Du har kanskje noen spørsmål, ønsker en samtale eller en omvisning før du søker. Det gjennomføres samordnet opptak i Steinkjer kommune for barnehageåret 2021 - 2022. Søknadsskjema finnes ved å gå inn på kommunens hjemmeside: www.steinkjer.kommune.no

Link til Hjemmeside Steinkjer kommune: www.steinkjer.kommune.no 

Følg linken - Trykk videre inn på Oppvekst og utdanning - Trykk deretter inn på Barnehage

Dere vil da finne søknadsskjema, samt utfyllende informasjon om hovedopptaket.

 

Ved nærmere spørsmål ta kontakt med barnehagen:

tlf. 741 64001 eller mob. 98 05 57 51 eller epost: lerkehaugbhg@barnehage.no