Foreldreundersøkelsen UDIR 2018 - TOPPSCORE

TOPPSCORE!!!

Hurra!!!

Vi er en av de 248 barnehagene i Norge med toppscore i undersøkelsen!

Tilsammen 3 169 av landets totalt 5 763 barnehager (private og kommunale) har deltatt i undersøkelsen.

Det at vi da ligger blant de 248 beste barnehagene i landet (omtalt i Barnehage.no) er UTROLIG BRA!

For å komme på lista må barnehagene ha ett gjennomsnitt på 4,9 eller 5,0 (høyeste mulige score).

Dersom dere ønsker å lese den publiserte artikkelen kan dere gå inn på Barnehage.no

https://www.barnehage.no/artikler/disse-248-barnehagene-er-foreldrene-aller-mest-fornoyd-med/455658

Dere kan også se resultater ved å gå inn på Barnehagefakta.no (her kan dere også se resultatene til de andre barnehagene i kommunen)

UDIR.no har også lagt ut resultater fra undersøkelsen.